Ευρωπαϊκή αναγνώριση για την κυπριακή δικαιοσύνη

0

Επιτάχυνση των διαδικασιών της κυπριακής δικαιοσύνης σε αστικές και ποινικές υποθέσεις την τελευταία τετραετία καταγράφεται σε έκθεση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος, συμμορφούμενη με παλαιότερες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της για χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και ελλιπή παροχή δικαστικής προστασίας, κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον όγκο των εκκρεμουσών υποθέσεων και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού συστήματός της.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι 3.099 αστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν από το 2007 σε όλα τα περιφερειακά δικαστήρια της Κύπρου, μειώθηκαν μέχρι το 2011 σε 1.286. Επίσης, στα ποινικά δικαστήρια, μέχρι το τέλος του 2008, εκκρεμούσαν 239 υποθέσεις, που είχαν υποβληθεί από το 2006 και μέχρι το τέλος του 2009 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στις 21. Οι εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις του 2008 ανέρχονταν σε 2.502 και περιορίστηκαν μέχρι το 2010 σε 275, ενώ οι υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα ποινικά δικαστήρια το 2009 ανέρχονταν σε 3.213 και μέχρι το τέλος του 2011 μειώθηκαν σε 755.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης -αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- αναγνώρισε τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν παρέλειψε ωστόσο να επισημάνει τον κίνδυνο υπονόμευσής τους από την υποστελέχωση του δικαστικού τομέα της χώρας.

Οι κυπριακές αρχές από την πλευρά τους, εξέφρασαν την πεποίθηση, ότι τα ληφθέντα μέτρα για την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης αποτελούν εγγύηση για την αποτροπή σχετικών παραβατικών συμπεριφορών στο μέλλον, ενώ δεσμεύτηκαν και για περαιτέρω βελτίωση.

Σχόλια