Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 50 χρόνια της νομοθεσίας περί φαρμάκων στην ΕΕ

0

Με ανακοίνωσή της, στις 30 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την 50η επέτειο από την εισαγωγή της πρώτης Οδηγίας της ΕΕ για τα ανθρώπινα φάρμακα. Η Οδηγία 65/65 του Συμβουλίου θέσπισε τους πρώτους σαφείς κανόνες σχετικά με την έγκριση και τη διανομή των φαρμάκων και αρκετές θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα.

Έκτοτε, η Επιτροπή έχει παράγει αξιόλογο νομοθετικό έργο σε διάφορους τομείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας, κυρίως με τη θέσπιση κανόνων ασφάλειας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και για τις κλινικές δοκιμές. Επίσης, σημαντικές δράσεις αφορούν στην πώληση φαρμακευτικών προϊόντων διαδικτυακά, η οποία θα πιστοποιείται πλέον μέσω ειδικού σήματος, κοινού για όλους τους διαδικτυακούς εμπόρους φαρμάκων στην ΕΕ, καθώς και τον Κανονισμό για τις θεραπείες που απαιτούν μεταφορά γονιδίων, κυττάρων ή ιστών. Η ευρωπαϊκή φαρμακευτική νομοθεσία αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες παγκοσμίως και διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα για την παρακολούθηση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, ενώ την ίδια στιγμή υποστηρίζεται και προωθείται η έρευνα και η καινοτομία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Andriukaitis, ο φαρμακευτικός τομέας της ΕΕ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς στην Ευρώπη, που απασχολεί το 1,8% της συνολικής παραγωγής του εργατικού δυναμικού, ενώ η ΕΕ ήταν η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον χώρο των φαρμακευτικών προϊόντων το 2013.
 

Σχόλια