Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Είσοδος της Λιθουανίας στo ευρω τo 2015

0

Το 19ο μέλος της ευρωζώνης πρόκειται να γίνει η Λιθουανία από το 2015 καθώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα της Βαλτικής πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Ο Επίτροπος για τις Οικονομικές, Νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, Όλι Ρεν, δήλωσε πως «η ευρωζώνη εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική κοινότητα, καθώς χάρη στις ενέργειες των τελευταίων πέντε ετών, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση στη θύελλα της κρίσης».

Για την είσοδο μιας χώρας στο κοινό νόμισμα, θα πρέπει να πληρούνται τα λεγόμενα κριτήρια του Μάαστριχτ, δηλαδή, μεταξύ άλλων, δημόσιο έλλειμμα που δεν θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος 60%, χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια και σταθερή ισοτιμία του νομίσματός της με το ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Λιθουανία έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτά τα κριτήρια και προτείνεται να γίνει δεκτή στην ευρωζώνη, ως το 19ο μέλος, από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η απόφαση της οποίας είναι απαραίτητη για την είσοδο νέων μελών στο κοινό νόμισμα, η πρόοδος της χώρας είναι ικανοποιητική, αλλά αμφισβητούνταν το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού για αρκετό διάστημα.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Δανία, έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν το ευρώ, ενώ οι άλλες δύο χώρες της Βαλτικής είναι ήδη μέλη της ευρωζώνης, με την Εσθονία να υιοθετεί το κοινό νόμισμα το 2011 και τη Λετονία τον Ιανουάριο του 2014.

Πλέον, η ευρωζώνη θα αποτελείται από 19 κράτη-μέλη, με συνολικό πληθυσμό 334 εκατ. ανθρώπων και ΑΕΠ 9,5 τρισ. ευρώ, ωστόσο η τελική απόφαση για την είσοδο της Λιθουανίας στην ευρωζώνη αναμένεται να ληφθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ τον επόμενο μήνα.

 

Σχόλια