Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κυρώσεις κατά 27 κρατών-μελών λόγω, μη συμμόρφωσης με την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με την εξαίρεση της Μάλτας, λόγω μη συμμόρφωσης τους με την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση.

Συγκεκριμένα, η Ουγγαρία παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με σκοπό την επιβολή προστίμου, καθώς δεν μετέφερε την Οδηγία στην εθνική της νομοθεσία πριν την παρέλευση της προθεσμίας ενσωμάτωσης, η οποία εξέπνευσε τον Ιούνιο του 2014. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη, η Επιτροπή εκκίνησε τις διαδικασίες επί παραβάσει, επειδή δεν της παρείχαν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο και το βαθμό ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. Σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, καλούνται προς συμμόρφωση τα κράτη-μέλη, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγηθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με πιθανή την επιβολή προστίμων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι κρατικές αρχές των μελών της Ε.Ε. ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Για την πραγματοποίηση του σχεδίου της «Ενεργειακής Ένωσης», η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην πρόληψη των ενεργειακών ελλείψεων, η Επιτροπή εξήγγειλε ότι απαιτείται η αυστηρή και πλήρης επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

Σχόλια