Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Άρση περιορισμών για τους συμβολαιογράφους

0

Η Ελλάδα και άλλα πέντε κράτη – μέλη της ΕΕ (Αυστρία Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία και Λουξεμβούργο) καλούνται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιτρέψουν άμεσα σε υπηκόους άλλων χωρών να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην επικράτειά τους, καθώς – σύμφωνα με την απόφαση – το επάγγελμα του συμβολαιογράφου δεν συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους υπηκόους ενός κράτους-μέλους.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη απόφαση προήλθε ύστερα από την άσκηση σχετικών προσφυγών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά των έξι, κρατών-μελών. Η Επιτροπή προχώρησε στην άσκηση των προσφυγών γιατί τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη επιτρέπουν την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα μόνο στους υπηκόους τους, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με την Επιτροπή, δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας, η οποία και απαγορεύεται ρητά από τη Συνθήκη ΕΚ.

Σχόλια