Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: όρια στις χρεώσεις υπηρεσιών περιαγωγής

0

Απορρίφθηκε η προσφυγή εταιριών κινητής τηλεφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά κοινοτικής οδηγίας που αφορά στις χρεώσεις των υπηρεσιών περιαγωγής. Οι εταιρίες είχαν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά της κοινοτικής οδηγίας που αφορά στις χρεώσεις των υπηρεσιών περιαγωγής. Η επίμαχη οδηγία, που ισχύει από το 2007, προβλέπει ανώτατα όρια στις χρεώσεις, όταν γίνεται χρήση του κινητού στο εξωτερικό και οι εταιρίες κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με τον τρόπο αυτό παρεμβαίνει στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Το Δικαστήριο, πάντως, απεφάνθη ότι η οδηγία ήταν αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών από πολύ υψηλές χρεώσεις, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται μείωση κερδών για ορισμένες εταιρίες.

Σχόλια