Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Στις 25 Σεπτεμβρίου η εξέταση της ατυχηματικής ρύπανσης

0

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2007 θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα προδικαστικά ερωτήματα που έχει καταθέσει το Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο, έπειτα από προσφυγή πέντε διεθνών ναυτιλιακών οργανώσεων κατά της κοινοτικής οδηγίας 2005/35/ΕΚ, η οποία ποινικοποιεί την ατυχηματική ρύπανση.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να στραφεί κατά των κρατών – μελών της Κοινότητας που δεν έχουν μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας στη νομοθεσία τους, παρόλο που η «εκδίκαση» της προσφυγής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Άλλωστε, σύμφωνα με την Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταθέσει σύντομα νέα πρόταση οδηγίας για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου της ποινικοποίησης της ατυχηματικής ρύπανσης, εφόσον μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφανθεί ότι δεν χρειάζεται απόφαση – πλαίσιο του Συμβουλίου για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της οδηγίας, γιατί οι περιβαλλοντικές παραβάσεις είναι στην αρμοδιότητα της Κοινότητας.