Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Συγκεκαλυμμένη διαφήμιση και χωρίς αντάλλαγμα

0

Σύμφωνα με την Οδηγία για την «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» απαγορεύεται η «συγκεκαλυμμένη διαφήμιση», η οποία, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωσή του το Ευρωδικαστήριο, ορίζεται ως «η προφορική ή οπτική παρουσίαση, σε προγράμματα, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από το ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης.Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως -ιδίως- όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλογης πληρωμής».

Επί του συγκεκριμένου θέματος αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ύστερα από την υποβολή σχετικού προδικαστικού ερωτήματος εκ μέρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση η οποία έφθασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφορούσε «σε τηλεοπτική εκπομπή που μεταδόθηκε το 2003 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ALTER CHANNEL, παρουσιάστηκε, μέσω τριών απευθείας συνδέσεων, αισθητικού χαρακτήρα οδοντιατρική θεραπεία ασθενούς, τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και κατά το πέρας της. Η παρουσιάστρια της εκπομπής συζήτησε με οδοντίατρο, η οποία ανέφερε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία αποτελεί παγκόσμια καινοτομία. Η οδοντίατρος παρέσχε επίσης διευκρινίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και το κόστος της θεραπείας».

Στη συνέχεια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) επέβαλε στην εταιρέια “Ελεύθερη Τηλεόραση”
– ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού -, όπως και στον Πρόεδρο και Δ. Σϋμβουλό αυτής, πρόστιμο
25.000 ευρώ, με το σκεπτικό ότι στη συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή υποκρύπτετο συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.

Τόσο η εταιρεία όσο και ο Δ. Σύβουλος προσέφυγαν κατά της απόφασης του ΕΣΡ ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας το οποίο στη συνέχεια απηύθυνε σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σχετικά με την ερμηνεία της Οδηγίας για την “Τηλεόραση χωρίς Σϋνορα”, ζητώντας διευκρίνιση ως προς το συστατικό χαρακτήρα του ανταλλάγματος στην περίπτωση της συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως.

Στην  απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταλήγει ότι το «μολονότι η παροχή αμοιβής ή άλλου ανάλογου ανταλλάγματος αποτελεί κριτήριο για τη διαπίστωση διαφημιστικού σκοπού, εντούτοις από τον ορισμό που δίδει η Οδηγία, καθώς και από την όλη οικονομία και το σκοπό της, προκύπτει ότι διαφημιστικός σκοπός μπορεί να υφίσταται ακόμη και ελλείψει αμοιβής. Με άλλα λόγια, η μη καταβολή αμοιβής δεν αποκλείει την ύπαρξη συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως».

Σχόλια