Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Προκήρυξη (2) Θέσεων για Νομικούς

0

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2016, στις 12 το μεσημέρι.

 

Σχόλια