Ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών

0

Την έκθεση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη σχετικά με την απόφαση πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 35 τροπολογίες την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενόψει της υιοθέτησης της έκθεσής του από την ολομέλεια, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η προδικαστική κράτηση θεωρείται εξαιρετικό μέτρο, το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι ο ύποπτος που δεν κατοικεί στο κράτος της δίκης δεν θα έχει διαφορετική μεταχείριση από τον ύποπτο που κατοικεί στο κράτος αυτό. Σήμερα, με την απουσία ρυθμίσεων που να επιτρέπουν την μεταφορά προδικαστικών μέτρων επιτήρησης (προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων) από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, υπάρχει σαφής κίνδυνος άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών».

Η έκθεση εξασφαλίζει ότι ο ύποπτος μπορεί να υποβάλλεται σε προδικαστικό μέτρο επιτήρησης στο φυσικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με μια τροπολογία του κ. Βαρβιτσιώτη, το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης είναι δικαστική απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε σχέση με έναν ύποπτο που κατοικεί μονίμως στην αλλοδαπή, με σκοπό να επιστρέψει το εν λόγω άτομο στο κράτος μέλος όπου νομίμως και συνήθως διαμένει ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που το ζητεί ο ύποπτος και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το επιτρέπει.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης θα εκδίδεται υπό τον όρο ότι ο ύποπτος συμμορφώνεται με μέτρα επιτήρησης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σωστή απονομή δικαιοσύνης και, ιδίως, να εξασφαλισθεί ότι ο ύποπτος θα βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για τη διεξαγωγή δίκης στο κράτος μέλος της έκδοσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, αν η αρχή έκδοσης αποφασίσει ότι ο ύποπτος πρέπει να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης, θα «είναι δυνατό να εκδοθεί… ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ο ύποπτος να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης σε σχέση με όλα τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης».

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης το κράτος μέλος της εκτέλεσης να επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος επιτήρησης στην επικράτειά του και το κράτος μέλος έκδοσης να επιβαρύνεται με όλες τις υπόλοιπες δαπάνες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υπόπτων τονίζοντας ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε ορισμένες βασικές αρχές.

Κατέστησε, τέλος, υποχρεωτικό να ενημερώνονται τα πρόσωπα που αφορά η επεξεργασία δεδομένων για το γεγονός ότι τα προσωπικά τους δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας.

Σχόλια