Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Έγκυρη η απόφαση που το καθιέρωσε

0

Δεν πάσχει από ακυρότητα η απόφαση – πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ενώ η κατάργηση του ελέγχου του διττού αξιοποίνου για τα 32 αδικήματα είναι σύμφωνη με την αρχή «ουδεμία ποινή άνευ νόμου».

Αυτό έκρινε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απαντώντας σε προδικαστικά ερωτήματα του βελγικού συνταγματικού δικαστηρίου σχετικά με το κύρος της απόφασης – πλαίσιο που καθιέρωσε το ευρωένταλμα.

Στην απόφαση του ΔΕΚ σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι καίτοι καταργείται ο έλεγχος του διττού αξιοποίνου για ορισμένες κατηγορίες αξιόποινων πράξεων, ο ορισμός των πράξεων αυτών και ο καθορισμός των εφαρμοστέων ποινών εξακολουθεί να γίνεται βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους που εξέδωσε το ένταλμα και οφείλει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου, μεταξύ των οποίων και την αρχή «ουδεμία ποινή άνευ νόμου».

Επομένως, η κατάργηση του ελέγχου του διττού αξιοποίνου για ορισμένες αξιόποινες πράξεις είναι σύμφωνη με την εν λόγω αρχή.

Σχόλια