Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού

0

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαετία 2014-2020 ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των άμεσων προτεραιοτήτων που έχει θέσει.
Βάσει του νέου προϋπολογισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει σχεδόν πλήρη ευελιξία για τη μεταφορά αδιάθετων κεφαλαίων στην πορεία των ετών (πιστώσεις πληρωμών), καθώς και μεγάλη ευελιξία στις αναλήψεις υποχρεώσεων τόσο αναφορικά με τα έτη όσο και με τις κατηγορίες εξόδων.
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική από νομικής σκοπιάς, κρίνεται η εισαγωγή «μιας διάταξης αναθέωρησης», βάσει της οποίας το επόμενο σώμα του Κοινοβουλίου δε θα δεσμεύεται απόλυτα και θα μπορεί να επέμβει διορθωτικά στον εγκριθέντα προϋπολογισμό.
Η έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού έγινε με πολιτική απόφαση των ευρωβουλευτών (μη νομοθετικό ψήφισμα), ενώ η ψηφοφορία για την οριστική έγκρισή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του φθινοπώρου.