Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Υιοθετήθηκε η Οδηγία για διεύρυνση δικαιώματος πληροφόρησης στην ποινική διαδικασία

0

Το Ευρωκοινοβούλιο είχε δώσει το «πράσινο φως» για την υιοθέτηση της Οδηγίας από τον Δεκέμβριο του 2011. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν την Οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο εντός δύο ετών από την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία, κάθε ύποπτος που συλλαμβάνεται ή κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σαφώς και επαρκώς για τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα που έχει, όσον αφορά την σύλληψη ή δίωξή του. Ειδικότερα, θα πρέπει να καθίσταται σαφές στον κατηγορούμενο ότι έχει: α) δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, β) δικαίωμα δωρεάν νομικής εκπροσώπησης αν πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, γ) δικαίωμα ενημέρωσης για την ακριβή φύση της κατηγορίας που του απαγγέλλεται, δ) δικαίωμα σιωπής, ε) δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνείας στη γλώσσα του.

Η ενημέρωση του κατηγορούμενου για την ύπαρξη των παραπάνω δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται είτε προφορικά, είτε γραπτώς με απλό και κατανοητό τρόπο.

Ομοίως, η Οδηγία προβλέπει ότι οι αρχές που προβαίνουν στην σύλληψη ενός υπόπτου για ένα έγκλημα, οφείλουν να του παραδίδουν ένα κείμενο με τα δικαιώματα του “Letter of Rights” γραμμένο σε γλώσσα που μιλάει και καταλαβαίνει. Το κείμενο αυτό θα περιέχει εκτός των πέντε δικονομικών δικαιωμάτων που προαναφέρθηκαν και τα εξής: α) ενημέρωση του συλληφθέντος για το δικαίωμα πρόσβασης στο ενοχοποιητικό υλικό εναντίον του, β) δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε γιατρό σε περίπτωση ανάγκης, γ) δικαίωμα να γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της προφυλάκισης πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο. Στην Οδηγία περιέχεται και ένα πρότυπο του “Letter of Rights”, διευκρινίζεται όμως ότι είναι μόνον ενδεικτικό και τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο επιλογής για την ακριβή μορφή του κειμένου.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο –με τη συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου – έχει συμφωνήσει από το 2009 την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυσης των δικονομικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων σε ποινικές δίκες. Η τελευταία Οδηγία εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το σχέδιο.

Σχετικό έγγραφο