Ευρωπαική οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια υιοθέτησε το Ecofin

0

Σε υιοθέτηση κοινοτικής οδηγίας για τα ενυπόθηκα δάνεια προχώρησε εχθές το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Η κοινοτική Οδηγία που αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων, θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη σε δύο χρόνια.

Με τη νέα Οδηγία ο καταναλωτής θα έχει στη διάθεσή του μια περίοδο 7 ημερών, η οποία θα αφορά είτε περίοδο μελέτης και λήψης απόφασης πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, είτε περίοδο για την άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης μετά τη σύναψη της σύμβασης, είτε συνδυασμό και των δύο.

Παράλληλα, με τη νέα κοινοτική Οδηγία διασφαλίζεται ο βαθμός ενημέρωσης και προστασίας των αγοραστών ακινήτων, σχετικά με το πραγματικό κόστος που ενέχει μια υποθήκη.

Με τη νέα νομοθεσία θα προστατεύονται οι αγοραστές και από τις διακυμάνσεις της αγοράς που διογκώνουν τα οφειλόμενα ποσά, ενώ σε ότι αφορά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα προβλέπεται η δυνατότητα του δανειολήπτη να αλλάξει το νόμισμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και βάσει της ισοτιμίας που θα ορίζει η σύμβαση πίστωσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου, με τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η πώληση του ακινήτου σε όσο το δυνατόν καλύτερη τιμή και η διευκόλυνση αποπληρωμής του χρέους, έτσι ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και να αποτρέπεται το φαινόμενο των μακροπρόθεσμα υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

Σχόλια