Ευρωπαικό αντιντάμπινγκ στους κινεζικούς ηλιακούς συλλέκτες

0

Τα μέτρα αυτά «θα τεθούν σε ισχύ για δύο χρόνια», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της και αφορούν αποκλειστικά τους κινέζους παραγωγούς που αρνήθηκαν να εφαρμόσουν την ελάχιστη τιμή που αποφασίσθηκε τον Ιούλιο, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των κινέζων παραγωγών ηλιακών συλλεκτών.

Στα τέλη Ιουλίου, ο ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Κάρελ Ντε Χουχτ και οι κινεζικές αρχές είχαν καταλήξει σε ένα φιλικό διακανονισμό στο θέμα των κινεζικών ηλιακών συλλεκτών, ο οποίος προέβλεπε μια ελάχιστη τιμή για τους εισαγόμενους κινεζικούς ηλιακούς συλλέκτες.

Η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών και στα βασικά συστατικά στοιχεία τους (δηλ. κυψέλες και πλακίδια) από την Κίνα προεκυψε ύστερα από τη διενέργεια έρευνας στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι κινεζικοί ηλιακοί συλλέκτες πωλούνται στην Ευρώπη πολύ κάτω από την κανονική αγοραία τιμή τους. Έτσι οι δασμοί επιβλήθηκαν προκειμένου να μετριασθεί η ζημία που υφίστανται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την εν λόγω αθέμιτη εμπορική πρακτική, το ντάμπινγκ.

Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι όροι της συμφωνίας αυτής έχουν επιβεβαιώθεί.
 

Σχόλια