Ευρωτρομονόμος

0

Η ψήφιση του νέου ευρωτρομονόμου και του ενιαίου εντάλματος σύλληψης εναρμόνισε το εσωτερικό μας δίκαιο με το ευρωπαϊκό αντιτρομοκρατικό νομικό καθεστώς έστω και καθυστερημένα. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκφράσει την αμφισβήτησή τους, καθώς θεωρούν τον ευρωτρομονόμο ως περιορισμό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας με μία αστυνομοκρατούμενη.

Οι ειδικοί νομικοί επιστήμονες, διαβλέπουν στον «τρομοκρατικό κίνδυνο» την ιδεολογική εκδοχή του αισθήματος ανασφάλειας και της κουλτούρας του φόβου και τελικώς την ανάδειξη του κράτους έκτακτης ανάγκης. Αισθήματα, τα οποία μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχουν κατακλύσει την πλειοψηφία του Δυτικού Κόσμου.

Στο αντίποδα βέβαια, υπάρχουν και οι υπέρμαχοι της αναγκαιότητας τέτοιων μέτρων ασφαλείας, προτού το κράτος και η κοινωνία που ζούμε δεχθεί ανεπανόρθωτες βλάβες από τρομοκρατικές ενέργειες.