“Εξαιρετικό έτος για το ΕΔΑΔ το 2012”, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου

0

Ο D. Spielmann επεσήμανε ότι στις αρχές του έτους εκκρεμούσαν περισσότερες από 150.000 προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου και για πρώτη φορά, στον ετήσιο απολογισμό διαπιστώθηκε μείωση του σχετικού ποσοστού κατά 16%. Ο αξιοσημείωτος περιορισμός των εκκρεμουσών υποθέσεων επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό χάρη στην εφαρμογή της ρύθμισης του 14ου Πρωτοκόλλου, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα εκδίκασης διαφορών από ένα Δικαστή.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΑΔ σημείωσε,ακόμα, ότι σε διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Brighton δόθηκε η ευκαιρία στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να επαναδιατυπώσουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να αναγνωρίσουν τον εξέχοντα ρόλο του ΕΔΑΔ, εντός αυτού του πλαισίου. Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν και αφορούσαν το συνολικό αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων ανά χώρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση με 52 καταδικαστικές αποφάσεις ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ρωσία με 122.

Τέλος, ο D. Spielmann ολοκλήρωσε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας το 2012 ως ένα εξαιρετικό έτος για το Δικαστήριο.

Σχόλια