Εξέταση ευθύνης του δικαιοπαρόχου έναντι των εργαζομένων σε δίκτυο franchising

0

Την περασμένη Δευτέρα, ξεκίνησε ενώπιον του Εθνικού Συμβούλιου Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ (NLRB), η εκδίκαση εργατικής διαφοράς, η οποία αφορά τη διαμάχη της McDonald’s με τους εργαζόμενους στo δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).  
 
Η υπόθεση αφορά την εξέταση ύπαρξης ευθύνης της McDonald’s, ως δικαιοπαρόχου, για τις εργασιακές συνθήκες και τους μισθούς των εργαζομένων των εστιατορίων που λειτουργούν στα πλαίσια σύμβασης δικαιόχρησης. Το σημείο-κλειδί της υπόθεσης έγκειται στο εάν μια πολυεθνική εταιρεία υπέχει ευθύνης από κοινού με τους δικαιοδόχους, για τις εκ μέρους τους παραβιάσεις του εργατικού δικαίου.
 
Σε περίπτωση αναγνώρισης ευθύνης της McDonald’s, η εταιρεία θα θεωρείται εφεξής υπεύθυνη για τις συνθήκες εργασίες, τους μισθούς και τις τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα κατά τόπους εστιατόρια, τα οποία λειτουργούν με καθεστώς δικαιόχρησης, γεγονός που θα επιφέρει ριζικές μεταβολές στο ισχύον σύστημα franchising.