Φρένο στις αποζημιώσεις από τη UBS με δικαστική απόφαση

0

Ως πρόκριμα για το θέμα των αποζημιώσεων επενδυτών από την UBS, από το σκάνδαλο Μάντοφ, βλέπουν πολλοί τη δικαστική απόφαση, με την οποία απερρίφθη αίτημα μικρής ομάδας επενδυτων που διεκδικούσαν αποζημιώσεις από τα αμοιβαία κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην εκκαθάριση της υπόθεσης.
Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση σχετικά, ενώ εκκρεμούν αρκετές υποθέσεις με το ίδιο αντικείμενο. Η UBS συνδέεται με τα αμοιβαία κεφάλαια LuxAlpha και LuxInvest, τα οποία έχασαν συνολικά περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σχόλια