Γαλλία: Δίκτυο μεταξύ των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων δημιουργούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

0

Σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού στο Παρίσι, με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς του Γιώργου Μόσχου, οι Συνήγοροι του Παιδιού της Ευρώπης αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία ανάλογου δικτύου για τις Ομάδες Εφήβων Συμβούλων τις οποίες διατηρούν.
Έτσι, οι Ομάδες Εφήβων Συμβούλων των Συνηγόρων του Παιδιού θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις και να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους στο πλαίσιο του «ΕΝΥΑ ENOC Network of Young Advisors». Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί σύντομα ηλεκτρονικό φόρουμ. Στόχος είναι οι Συνήγοροι του Παιδιού της Ευρώπης να αφουγκράζονται πιο συστηματικά τις απόψεις των παιδιών, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Σχόλια