Γαλλία: Ομαδική αγωγή μελών μειονότητας λόγω αστυνομικών ελέγχων με ρατσιστικά κριτήρια

0

Ομαδική αγωγή άσκησαν δεκαπέντε μέλη μειονότητας στη Γαλλία, διεκδικώντας αποζημίωση για τις παράνομες πρακτικές της αστυνομίας, η οποία συστηματικά κάνει στοχευμένους ελέγχους στο δρόμο σε μέλη της αραβικής ή της αφρικανικής κοινότητας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ασκείται στη χώρα αγωγή με τέτοιο περιεχόμενο, ενώ μεταξύ των εναγόντων περιλαμβάνονται φοιτητές και ανήλικοι μαθητές λυκείου.

Οι δικηγόροι των δεκαπέντε ανδρών έχουν την υποστήριξη της οργάνωσης “Open Society Justice Initiative”, ενώ υπέρ αυτών έχουν ταχθεί επίσης η Ένωση Γάλλων Δικηγόρων και μία άλλη γαλλική οργάνωση ενάντια στο ρατσισμό. «Η στοχοποίηση με φυλετικά κριτήρια έχει αναχθεί σε μείζον πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ε.Ε. Η γαλλική πολιτική εξουσία οφείλει να εποπτεύει τις αστυνομικές πρακτικές, για να φροντίζει ότι αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο και δεν υπονομεύουν την κοινωνική σταθερότητα», ανέφερε ο James A. Goldston, εκτελεστικός διευθυντής της “Open Society Justice Initiative”.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι όχι μόνο η αστυνομία τους σταμάτησε στο δρόμο για ταυτοποίηση στοιχείων λόγω των εθνοτικών τους χαρακτηριστικών χωρίς προηγουμένως να έχουν δώσει κανένα ύποπτο δείγμα, αλλά και ότι οι έλεγχοι πολλές φορές συνοδεύονταν από προσβλητικά σχόλια των αστυνομικών οργάνων λόγω της φυλετικής τους ταυτότητας. Σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν προχώρησε ο πειθαρχικός έλεγχος των αστυνομικών, κατά των οποίων υποβλήθηκαν αναφορές.

Βάσει της διάταξης 78-2 του γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η αστυνομία έχει την εξουσία να σταματά τον οποιονδήποτε και να ζητά τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ανεξαρτήτως αν το άτομο έχει εκδηλώσει ύποπτη συμπεριφορά ή όχι. Πρακτικά, η ευρύτητα της εξουσίας αυτής όπως αποτυπώνεται στο νόμο, αποτελεί βάση για την κατάχρηση του περιθωρίου διακριτικής ευχέρειας, με αποτέλεσμα το συχνό πλέον στη Γαλλία φαινόμενο των στοχευμένων ελέγχων κατά ατόμων από εθνικές μειονότητες. Παλαιότερα, είχε υπάρξει και απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην υπόθεση Rosalind Williams v. Spain, με την οποία το σώμα αποφαινόταν ότι η στοχοποίηση των μειονοτήτων στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων συνιστά μορφή διακρίσεων και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία εγγυάται το διεθνές δίκαιο.

 

Σχόλια