Γαλλία: Το δικαίωμα στην ίδρυση συνδικαλιστικών ενώσεων εντός του στρατού

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλείται να αποφανθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου με απόφασή του για την υπόθεση “ADEFDROMIL κατά Γαλλίας”. Η ADEFDROMIL είναι σωματείο το οποίο συστάθηκε το 2001 από δύο στρατιωτικούς, τους Captain Bavoil και Major Radajewski, με καταστατικό σκοπό “τη μελέτη και την υπεράσπιση των συλλογικών ή ατομικών δικαιωμάτων και των χρηματικών, επαγγελματικών και μη χρηματικών συμφερόντων του προσωπικού του στρατού”.

Από το 2007 και μετά, το προσφεύγον σωματείο κατέθεσε πληθώρα προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων με σκοπό τον εκ νέου δικαστικό τους έλεγχο, με το σκεπτικό ότι οι πράξεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη χρηματική αλλά και τη μη χρηματική κατάσταση του προσωπικού του στρατού λόγω κατάχρησης εξουσίας.

Το Συμβούλιο Επικρατείας της Γαλλίας απέρριψε αυτές τις προσφυγές, με το σκεπτικό ότι παραβιάζουν το γαλλικό νόμο και συγκεκριμένα τον Κώδικα Άμυνας, καθόσον το παραπάνω σωματείο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά επαγγελματικής ένωσης που ομοιάζει με συνδικάτο, με συνέπεια να στερείται νομιμοποίησης για την αναίρεση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων.

Βασιζόμενο στα αρ. 11 και αρ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το προσφεύγον σωματείο διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο γαλλικός νόμος απαγορεύει εντός του στρατού τη δημιουργία ενώσεων ή ομάδων που ομοιάζουν με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με συνέπεια να αφαιρείται από τις ενώσεις αυτές, το δικαίωμα να παρίστανται ενώπιον των δικαστικών αρχών και να προασπίζουν τα δικαιώματα και τα επαγγελματικά συμφέροντά τους.

 

Σχόλια