Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Απέρριψε προσφυγή Ινουίτ εναντίον Κανονισμού για το κυνήγι φώκιας

0

Την απόρριψη προσφυγής που είχε ασκηθεί για την ακύρωση ευρωπαϊκού κανονισμού για το εμπόδιο προϊόντων φώκιας αποφάσισε [Link] το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προσφυγή είχαν ασκήσει οι κοινότητες Ινουίτ και προμηθευτές από τον Καναδά, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο Κανονισμός 737/2010 λειτουργεί εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς βασικός του στόχος είναι κατ’ αποτέλεσμα η προστασία των ζώων.

Το Δικαστήριο απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό και αντέτεινε ότι ο Κανονισμός, που χρονολογείται από το 2010, δεν έχει ως βασική επιδίωξη την προστασία των ζώων, αλλά την βελτίωση λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των νομοθεσιών των ευρωπαϊκών κρατών. Επεσήμανε επιπλέον ότι κατά τον χρόνο εισαγωγής του Κανονισμού υπήρχαν αποκλίσεις στις ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών και για αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η ρυθμιστική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Το δικαστήριο προσέθεσε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει εξαιρέσεις για τις κοινότητες των Ινουίτ καθώς και άλλων ιθαγενών, στις οποίες το κυνήγι φώκιας αποτελεί μέσο συντήρησης και επιβίωσης.

Σχόλια