Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Μπορεί να καταχωρηθεί το κοινοτικό σήμα «BUD» για μπύρες

0

Το δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές στο σύνολό τους, κρίνοντας πως δεν είχε αποδειχθεί η ουσιαστική χρήση της ονομασίας προελεύσεως “BUD” σε Γαλλία και Αυστρία. Την καταχώριση της ονομασίας “BUD” ως κοινοτικού σήματος για ορισμένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένης της μπύρας, είχε ζητήσει η αμερικανική ζυθοποιία Anheuser-Busch. Προς τούτο η αμερικανική ζυθοποιία είχε υποβάλει αιτήσεις ενώπιον του αρμόδιου για κοινοτικά σήματα γραφείου (ΓΕΕΑ) στο χρονικό διάστημα από το 1996 έως το 2000.

Η Budějovický Budvar είχε ασκήσει ανακοπές κατά της καταχώρισης του κοινοτικού σήματος, επικαλούμενη τη χρήση της ονομασίας “BUD” και την προστασία αυτής σε Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία και Πορτογαλία. Το ΓΕΕΑ είχε απορρίψει τις ανακοπές, η τσεχική ζυθοποιία όμως προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου το οποίο αρχικά ακύρωσε τις αποφάσεις του ΓΕΕΑ. Το ζήτημα προχώρησε στο ΔΕΕ, το οποίο αναίρεσε εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο Γενικό Δικαστήριο.

Με τη νέα απόφασή του το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της τσεχικής ζυθοποιίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του ΔΕΕ ως προς το πότε οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης που προστατεύονται σε ένα κράτος-μέλος, μπορούν να αποτελέσουν κώλυμα για την καταχώριση κοινοτικού σήματος. Το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι τέτοιο κώλυμα υφίσταται μόνο εφόσον η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται κατά τρόπο αρκούντως σημαντικό στις συναλλαγές σε ένα κράτος-μέλος. Υπό το φως της αναιρετικής απόφασης, λοιπόν, το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι από τα τιμολόγια και τα έγγραφα που προσκόμισε η Budějovický Budvar δεν αποδείχθηκε αξιόλογος κύκλος εργασιών και πωλήσεων σε Γαλλία και Αυστρία, με συνέπεια να μην πληρούται η προϋπόθεση ουσιαστικής χρήσης της ονομασίας στις συναλλαγές.

Σχόλια