Γερμανία: Έγκριση συνόλου νομοσχεδίων για την τραπεζική ένωση

0

Ένα νέο σύνολο νομοσχεδίων εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την τραπεζική ένωση.

Με βάση τα ευρωπαϊκά σχέδια για την τραπεζική ένωση, θα υπάρχει μια εποπτική αρχή για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, ένα σύνολο κανόνων για το κλείσιμο ή την αναδιάρθρωση προβληματικών τραπεζών και ένα κοινό ταμείο.
Οι πολιτικοί της ΕΕ για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους φορολογούμενους της Ευρωζώνης, διαμόρφωσαν έναν νόμο, βάσει του οποίου, σε περίπτωση χρεοκοπίας μίας τράπεζας, πρώτα θα υφίστανται ζημιές οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι πολύ μεγάλοι καταθέτες της.

Ειδικότερα, ένα από αυτά το νομοσχέδια, προβλέπει ότι οι πιστωτές και μέτοχοι των γερμανικών τραπεζών που χρεοκοπούν θα υφίστανται ζημιές από το 2015, δηλαδή ένα έτος νωρίτερα από ότι προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ευρωζώνη.

Ένα άλλο γερμανικό νομοσχέδιο είναι εναρμονισμένο με τους κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) να προχωρεί σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.