Γερμανία: πιθανή άρση των περιορισμών για τους μετανάστες

0

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Γερμανία αναφέρει ότι σκοπεύει σύντομα να εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών για την είσοδο στην αγορά εργασίας μεταναστών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι γερμανικές Αρχές ήταν έως τώρα απρόθυμες να αντιμετωπίσουν το κύμα μεταναστών από τις οχτώ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που εντάχθηκαν στην Ένωση το 2004, ενώ μόνο τρεις χώρες της Ε.Ε. – η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Σουηδία- άνοιξαν πλήρως τις αγορές εργασίες τους ήδη από το 2004.

Άλλωστε, το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη περιλαμβάνεται στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης και για τα νέα μέλη ορίστηκε μία μεταβατική περίοδος έως το 2011 κατά την οποία επιτρέπονται περιορισμοί.

Σχόλια