Γερμανία: Συνταγματικό το αρχείο της κυβέρνησης για υπόπτους τρομοκρατίας

0

Το δικαστήριο έκρινε πως η διατήρηση της σχετικής βάσης δεδομένων – η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2007- δεν παραβιάζει το γερμανικό Σύνταγμα.

Ωστόσο, οι δικαστές ζήτησαν από την κυβέρνηση να παρέχει κάποιες πρόσθετες εγγυήσεις, όπως με τον τακτικό έλεγχο του αρχείου από ειδικούς των προσωπικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, ζητήθηκε από την κυβέρνηση να ενισχύσει την προστασία του αρχείου και τους περιορισμούς πρόσβασης σε αυτό μέχρι το τέλος του 2014.

Σχόλια