Γ.Γ Συμβουλίου της Ευρώπης: Ανάγκη θέσπισης κοινού πλαισίου κατά του ισλαμικού Κράτους

0

Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης την ανάγκη εισαγωγής μίας σειράς ριζοσπαστικών μέτρων που θα στοχεύουν στην κάμψη της ισχύος των τρομοκρατών, τα οποία όμως δε θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην ποινική απαξία των εγκλημάτων στα οποία επιδίδονται οι “ξένοι μαχητές”, αλλά θα συνδράμουν ουσιωδώς στην καταπολέμηση της οργάνωσης, η οποία πρόσφατα χαρακτηρίστηκε από τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέϊβιντ Κάμερον, ως “η μεγαλύτερη όλων των εποχών απειλή της ασφάλειας της Βρετανίας”.

Ο Γ.Γ. του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζει τέλος, ότι η απάντηση του Διεθνούς Οργανισμού απέναντι στην τρομοκρατία, πρέπει να είναι σταθερή αλλά και σύμφωνη με την ΕΣΔΑ και οφείλει να στοχεύει στη δημιουργία ανάλογου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις δημοκρατικές αρχές της ιδρυτικής του πράξης και του κράτους Δικαίου.

Σχόλια