Για την Alitalia η τελευταία απόφαση του ΔΕΚ για το 2008

0

Σήμερα πρόκειται να ανακοινωθεί η τελευταία απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γι αυτήν τη χρονιά, η οποία αφορά την Alitalia σχετικά με αποζημιώσεις σε επιβάτες λόγω ακύρωσης πτήσης.

Ο κανονισμός του 2004 για την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας σε αεροπορικούς επιβάτες ορίζει ότι σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως από την αεροπορική εταιρία, εκτός αν έχουν εγκαίρως ενημερωθεί για τη ματαίωση της πτήσεως.

Πάντως, οι αεροπορικές εταιρίες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν την αποζημίωση αυτή αν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Η Βάλεντιν Χέρμαν ζήτησε από την Alitalia να της καταβάλει αποζημίωση ύψους 250 ευρώ, λόγω ακύρωσης της πτήσης της από Βιέννη στο Μπρίντεζι που οφειλόταν σε σοβαρή βλάβη του κινητήρα.

Το δικαστήριο της Βιέννης που καλείται να λύσει την διαφορά ζήτησε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να ερμηνεύσει αν τα τεχνικά προβλήματα που προκάλεσαν τη ματαίωση της πτήσεως εμπίπτουν στην έννοια των «εκτάκτων περιστάσεων» που δικαιολογούν απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημιώσεως.

Σχόλια