Γυναικεία καταξίωση στο χώρο των Νομικών Συμβούλων

0

Ο λόγος που οι γυναίκες ανέρχονται γρηγορότερα στη θέση συμβούλων εταιρειών έγκειται ενδεχομένως στην υψηλή διαπροσωπική τους ευφυΐα, χαρακτηριστικό χρησιμότερο στον επιχειρηματικό κόσμο παρά στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Στην ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ νομικής συμβουλευτικής και γυναικείου χαρακτήρα συμφωνούν και πολλές γυναίκες – υψηλόβαθμα στελέχη. Συνισταμένη των εμπειριών γυναικών από τις πενήντα διαφορετικές αμερικανικές πολιτείες είναι ότι οι περισσότερες αντιμετωπίζονταν σεξιστικά όταν εξέφραζαν ενδιαφέρον για διεκδίκηση θέσης εταίρου, ακόμη και μετά από πολυετή και επιτυχημένη σταδιοδρομία στο επάγγελμα. Συνέπεια των αναχωμάτων στην εξέλιξή τους ήταν πολλές δικηγόροι να αποφασίζουν μεταστροφή στην παροχή νομικών υπηρεσιών ως ανεξάρτητες σύμβουλοι, καταλαμβάνοντας αξιοζήλευτες θέσεις σε επιχειρήσεις, με αντίστοιχο κύρος, απολαβές και επιρροή.

Η Susan Hackett, νομική σύμβουλος της Allstate Corporation, εξηγώντας πώς κατέληξε στην παρούσα διευθυντική θέση, ανέφερε τον άτυπο αποκλεισμό που βίωνε στην προηγούμενη δικηγορική της εταιρεία, όταν
οι άνδρες συνάδελφοί της οργάνωναν τακτικά βραδιές πόκερ χωρίς να καλούν τις γυναίκες. Παρόμοια περιστατικά επισημαίνουν και άλλες γυναίκες δικηγόροι, αποκαλύπτοντας ότι παρά τα θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών και τις προσπάθειες εξάλειψης των διακρίσεων, εξακολουθούν να υφίστανται μηχανισμοί άμυνας και αλληλοϋποστήριξης εντός του ανδρικού φύλου. Για παράδειγμα, μια κοινή συγκέντρωση των ανδρών συναδέλφων στο γραφείο του ενός για καθιερωμένο διάλειμμα είναι μια εμπειρία στην οποία δεν μπορεί εύκολα να συμμετάσχει μια γυναίκα δικηγόρος. Και σύμφωνα με τη Hackett, πάνω σε τέτοιες ακριβώς εμπειρίες οικοδομείται σταθερός συνεργατικός και φιλικός δεσμός, που εξηγεί την εύνοια στις προαγωγές.

Το δικηγορικό επάγγελμα είναι εχθρικό απέναντι στις γυναίκες καριέρας και για ένα πρόσθετο λόγο. Η διατήρηση οικογένειας δεν συμβιβάζεται εύκολα με τα ωράρια των δικηγόρων, ιδίως όταν ο σύζυγος είναι και αυτός πλήρους απασχόλησης ή όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Απεναντίας, η νομική συμβουλευτική παρέχει στις γυναίκες την ευχέρεια να ρυθμίσουν οι ίδιες το πρόγραμμα των συναντήσεών τους, ώστε να είναι ελαστικότερο.

Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε συγκριτική στατιστική έκθεση των ποσοστών αντιπροσώπευσης των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων και δικηγορικών εταιρειών. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί της κατάστασης: το 20 % των νομικών συμβούλων στις εταιρείες της κατάταξης Fortune 500 είναι γυναίκες, έναντι μόλις 6 % γυναικών εταίρων στις 100 μεγαλύτερες αμερικανικές δικηγορικές.

Σχόλια