Η απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την ευρωζώνη, θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της περσινής απόφασης του συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε να μην επιβληθούν κυρώσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις χώρες, των οποίων το δημόσιο έλλειμμα ξεπερνάει το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους (GDP). Σε περίπτωση μια χώρα μέλος της ευρωζώνης έχει δημόσιο έλλειμμα πάνω από το 3% του ΑΕΠ τότε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να την προειδοποιήσει και στη συνέχεια να της επιβάλλει σημαντικό πρόστιμο.

Το 2003 οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης αποφάσισαν την αναστολή των πειθαρχικών μέτρων κατά της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε αυθαίρετη την περσινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί αν το Συμβούλιο των υπουργών είχε δικαίωμα να αναστείλει τα πειθαρχικά μέτρα κατά της Γαλλίας και της Γερμανίας.