Η διακρατική ιατρική περίθαλψη στην Ε.Ε.

0

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία, κ. Μάρκος Κυπριανού, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», ότι είναι σχεδόν έτοιμη να παρουσιαστεί, στο τέλος του 2007 ή το 2008, μια οδηγία σχετικά με τη διακρατική ιατρική περίθαλψη.

Ο κ. Κυπριανού, ο οποίος εξαρχής είχε ταχθεί υπέρ της «απελευθέρωσης» στον τομέα της περίθαλψης, δήλωσε ότι «αυτό που κυρίως και επακριβώς πρέπει να καθορισθεί είναι το πότε και πώς ένας πολίτης μπορεί να τύχει περίθαλψης στο εξωτερικό, καθώς και ποιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να καταβάλλει τις δαπάνες για την περίθαλψη αυτή».

Για τον κ. Κυπριανού, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εφαρμόζονται και στις υπηρεσίες υγείας.

«Το πρόβλημα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντιμετωπίζει μόνο ειδικές περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές ασάφειες που θα είναι δύσκολο να αρθούν χωρίς την έκδοση κάποιας οδηγίας», τόνισε ο κ. Κυπριανού.

Σχόλια