Η ΕΕ διευρύνει τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών

0

Περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες «θαλάσσιων μεταφορών» ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εν όψει της έκδοσης σχετικού Κανονισμού. Το νέο καθεστώς αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2012 και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης και δωρεάν εξυπηρέτηση στα άτομα με αναπηρία.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων ο νέος κανονισμός προβλέπει :
Στη περίπτωση καθυστέρησης άνω των 90 λεπτών και εφόσον δεν προκλήθηκε “”εξαιτίας καιρικών συνθηκών ή αιτίων πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας””, οι επιβάτες θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν άλλα δρομολόγια ή να αποζημιωθούν.
Δικαίωμα αποζημίωσης της τάξεως 25% του εισιτηρίου, ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και το ύψος της καθυστέρησης αναγνωρίζεται:
Για καθυστερήσεις από 1, 2, έως και 3 ώρες για ταξίδια διάρκειας 4, 8 και 24 ωρών αντιστοίχως
Για καθυστερήσεις τουλάχιστον 6 ωρών για ταξίδια διάρκειας 24 ωρών.
Αποζημίωση της τάξεως του 50% της αξίας του εισιτηρίου προβλέπεται εφόσον η καθυστέρηση υπερβεί το διπλάσιο των παραπάνω χρονικών ορίων.
Για τους επιβάτες με κινητικά προβλήματα ο κανονισμός επισημαίνει ότι “”η αναπηρία δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος για την απαγόρευση επιβίβασης””. Επιπλέον, οι μεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν βοήθεια με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ενημερωθεί κατά την κράτηση του εισιτηρίου 48 ώρες νωρίτερα.

Σχόλια