Η ΕΕ έτοιμη να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρ. Δικαστήριο για τα σφαγεία

0

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινδυνεύει η Ελλάδα,εξαιτίας της συνεχιζόμενης μη εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για τη λειτουργία των σφαγείων, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ΕΕ. Ο Ντέιβιντ Μπερν, Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για τη δημόσια υγεία και την προστασία του καταναλωτή, δήλωσε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε κάποιες βελτιώσεις, αλλά δεν είναι αρκετές. Ως εκ τούτου μου ανατέθη από την Επιτροπή να προχωρήσω στις αρχικές διαδικασίες παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Στις 18 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα επιστολή-αιτιολογημένη γνώμη για τα σφαγεία, το τελευταίο στάδιο πριν από την παραπομπή. Οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές έχουν περιθώριο δύο μηνών για να δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις στις κατηγορίες.

Σύμφωνα με αναφορές των εμεπριογνωμόνων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα ελληνικά σφαγεία οι συνθήκες υγιεινής είναι συχνά απαράδεκτες και υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο προσωπικό, τα συστήματα ελέγχου, τις διοικητικές δομές και την κτηνιατρική εποπτεία της λειτουργίας τους.

Σχόλια