Η ΕΕ προωθεί απόφαση για κατάργηση της ομοφωνίας κατά τη λήψη νομοθετικών μέτρων

0

Οι κοινοτικές κυβερνήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποφασίζονται κατά πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία των κρατών – μελών, νομοθετικά μέτρα που αφορούν τα δικαιώματα των Eυρωπαίων πολιτών.

Στα πλαίσια αυτής της λογικής οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων επιχείρησαν, κατά τη διάρκεια άτυπου συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Tάμπερε της Φινλανδίας, να καταργηθεί η μέχρι σήμερα απαιτούμενη ομοφωνία των κοινοτικών κρατών, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες των πολιτών.

Ταυτόχρονα υπάρχει η σκέψη να επιτραπεί τελικώς η ανεμπόδιστη ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων υπόπτων, ακόμα κι αν πρόκειται για «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και αφορούν τις κάθε είδους επικοινωνίες τους ή άλλα στοιχεία που μέχρι σήμερα καλύπτονται από το απόρρητο και δεν δημοσιοποιούνται.

Σχόλια