Η ΕΕ ζητεί από το Παρίσι αλλαγή φορολογικής νομοθεσίας

0

Τη μερική τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας της ζητεί από τη Γαλλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι σχετικές επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Ειδικότερα, η Κομισιόν αναφέρεται στο ζήτημα του φόρου αλληλεγγύης επί του πλούτου, με “”αιτιολογημένη γνώμη””, που εστάλη στο Παρίσι από τις Βρυξέλλες.
Αν η Γαλλία δεν τροποποιήσει τη νομοθεσία της εντός διμήνου, ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Πέραν του φόρου αλληλεγγύης επί του πλούτου, επί τάπητος τίθεται και το θέμα της λεγόμενης φορολογικής ασπίδας, σύμφωνα με την οποία, ουδείς φορολογούμενος θα καταβάλει ποσοστό υψηλότερο του 50% των ετήσιων προσωπικών εισοδημάτων του σε φόρους.
Η Κομισιόν, επί του συγκεκριμένου θέματος, επισημαίνει ότι “”ορισμένες πτυχές όσον φορά την εφαρμογή της είναι αντίθετες με το ευρωπαϊκό δίκαιο, κυρίως όσον αφορά τα άτομα που μπορούν να ευνοηθούν από το μέτρο αυτό””.

Σχόλια