Η έκθεση της Κομισιόν για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση προόδου που δημοσιοποίησε, ανάβει το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, τονίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ανασταλούν αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται ότι η Τουρκία έχει σημειώσει μία σημαντική πρόοδο με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, όμως καταβάλλονται ακόμη προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή τους καθώς δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος περί σωματείων και ο νέος Τουρκικός Ποινικός Κώδικας. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η εφαρμογή των νομικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, γιατί η Κομισιόν πιστεύει ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια. Προτείνεται ακόμη συνεχής επιτήρηση της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να υπάρχει εγγύηση ότι αυτές θα είναι μόνιμες και ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν.

Η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων ενώ στην περίπτωση που θα διαπιστωθούν σοβαρές και συνεχείς παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Σχόλια