Η Ευρώπη ψήφισε υπέρ της διατήρησης των προμηθειών των επενδυτικών συμβούλων

0

Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, ψήφισε υπέρ της διατήρησης των κινήτρων
με τη μορφή προμηθειών, που προσφέρονται στους επενδυτικούς συμβούλους, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών, ως αντάλλαγμα για την πώληση των επενδυτικών τους προγραμμάτων σε ιδιώτες επενδυτές.
Με τροπολογία που κατατέθηκε λίγο πριν την ψηφοφορία, διαψεύσθηκαν οι αρχικές προσδοκίες περί ολικής απαγόρευσης της εν λόγω πρακτικής παροχής προμηθειών, που είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες. Οι υπέρμαχοι της απαγόρευσης υποστηρίζουν ότι η πρόβλεψη ανταλλάγματος με τη μορφή προμηθειών θέτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του επενδυτικού συμβούλου, ο οποίος ενδέχεται να συστήσει το επενδυτικό πρόγραμμα που είναι πιο συμφέρον για τον ίδιο αλλά όχι απαραίτητα για τον πελάτη του.
Υποστηρίζεται ότι η τροπολογία βάσει της οποίας αποσύρθηκε η παραπάνω απαγόρευση κατατέθηκε από πολιτικούς προερχόμενους από χώρες οι τράπεζες των οποίων στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην καταβολή τέτοιου είδους κινήτρων.

Ως αντίβαρο της διατήρησης της πρακτικής των προμηθειών, η Επιτροπή προέβλεψε την υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν σχετικά με αυτές στοιχεία, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινισθεί η ακριβής έκταση που θα λάβει μία τέτοιου είδους δημοσιοποίηση.