Η FSC ενέκρινε ν/σ για επιπλέον έλεγχο στις ξένες επενδύσεις

0

Η Αμερικανική Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία που αφορά την αναθεώρηση προταθεισών ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλες οι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες υπό κρατικό έλεγχο, θα υπόκεινται σε επιπλέον 45νθήμερο έλεγχο και η όλη αυτή διαδικασία θα γνωστοποιείται στην κοινή γνώμη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από την FSC για να αποκτήσει ισχύ νόμου θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων και να υπογραφεί από τον πρόεδρο Μπους.