Η Καθολική Εκκλησία κατά του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ

0

Την οργή των θρησκευτικών οργανώσεων και ενοριών προκάλεσε διάταξη του νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους φορείς αφορά υποχρεωτικώς και φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο στείρωσης/αντισύλληψης, όπως αντισυλληπτικά χάπια κλπ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται ορισμένοι θρησκευτικοί φορείς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν αν θέλουν να καλύπτουν τα έξοδα τέτοιου είδους φαρμάκων για τους εργαζομένους τους. Λόγω όμως της στενότητας της εξαίρεσης, δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα επιλογής για τα Καθολικά σχολεία που λειτουργούν ως εργοδότες, τα Καθολικά νοσοκομεία ή πανεπιστημιακά ιδρύματα.

«Η προσφυγή αφορά μία άνευ προηγουμένου επίθεση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα στις ΗΠΑ: την ελευθερία θρησκευτικής λατρείας χωρίς ανάμιξη της κυβερνητικής εξουσίας. Το θέμα δεν είναι για το αν οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, αλλά το αν μπορεί η κυβέρνηση να υποχρεώνει θρησκευτικές οργανώσεις και μεμονωμένους εργοδότες να διευκολύνουν και να χρηματοδοτούν υπηρεσίες που παραβιάζουν τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις», υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες.