Η Κίνα εισάγει τους ενόρκους στην απονομή της δικαιοσύνης

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κίνας αποφάσισε να εισάγει στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης τους ενόρκους, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Οι ένορκοι, σύμφωνα με την απόφαση, θα εκλλεγονται για περίοδο 5 ετών και πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τους δύο πρώτους μήνες του 2005 και αυτοί που θα εκλεγούν, θα εκπαιδευτούν τον Μάρτιο και Απρίλιο.

Υπό το ισχύον σύστημα, υπάρχουν 24.000 ένορκοι, οι οποίοι δεν εκλέγονται, έχουν χαμηλή μόρφωση και στην ουσία αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να απονέμεται αποκλειστικά από τους δικαστές, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί αρκετές φορές για έλλειψη ανεξαρτησίας κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δήλωσε πως με την αύξηση του πλούτου της χώρας, απαιτείται η ενδυνάμωση του δικαστικού συστήματος και τόνισε πως αυτά που πρέπει να καταπολεμηθούν είναι η απάτη, η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η διαφθορά.

Σχόλια