Η Κίνα υιοθετεί νόμο για την ψυχική υγεία

0

Ο συγκεκριμένος νόμος, που ψηφίστηκε την Παρασκευή από την Εθνική Συνέλευση, στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, την μείωση των καταχρήσεων, και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς τις ψυχικές ασθένειες.

Επιπλέον, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των ασθενών. Ειδικότερα, υπό το νέο νόμο, απαγορεύεται η διαρροή προσωπικών στοιχείων των ασθενών, όπως για παράδειγμα το όνομα, το επάγγελμα και η διεύθυνση, η κοινοποίηση των οποίων επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Τον τελευταίο καιρό, η Κίνα είχε δεχθεί έντονη κριτική από ομάδες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω της έλλειψης προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου για τους ψυχικά ασθενείς αλλά και του καθεστώτος υποχρεωτικής κράτησης που ίσχυε για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Είχε παρατηρηθεί, μάλιστα, πληθώρα περιστατικών εσφαλμένης κράτησης πολιτών, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγκλεισμού.

Κάποιοι από αυτούς απέστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας, στηλιτεύοντας την έλλειψη επαρκούς ιατρικού ελέγχου και την κατάχρηση του θεσμού των κηδεμόνων από συγγενείς που αντλούσαν οφέλη από τον εγκλεισμό των ασθενών.

Ο νέος νόμος θεωρείται σημαντικό βήμα προς την προστασία των ψυχικά ασθενών και την αντιμετώπιση μιας σειράς χρόνιων ελλείψεων της χώρας ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ η κυβέρνηση ανήγγειλε ήδη την υιοθέτηση επιπλέον μέτρων προς την κατεύθυνση της επέκτασης των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών.