Καταδίκη της Air France για παραβίαση του νόμου περί απεργίας

0

Η αεροπορική εταιρεία Air France καταδικάστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου από τα γαλλικό δικαστήριο σε καταβολή αποζημίωσης 10.000 ευρώ στο σωματείο πιλότων, για παράβαση του νόμου που διέπει το δικαίωμα στην απεργία.

Το δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία για τη διαχείριση του προγράμματος πτήσεών της, μετά την άρση μιας προκηρυχθείσας απεργίας. Ειδικότερα, μετά τη σχετική άρση της απεργίας, η διεύθυνση της εταιρείας αρνήθηκε να επαναφέρει αμέσως το αρχικό πρόγραμμα πτήσεων για τους πιλότους, που είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να απεργήσουν. Για το προσφεύγον σωματείο, που κατηγόρησε την εταιρεία για άνιση μεταχείριση, η άρνηση αυτή ισοδυναμούσε με την προώθηση των μη απεργών εις βάρος των προτιθέμενων να απεργήσουν πιλότων, με συνέπεια την απώλεια εισοδήματος για τους τελευταίους.

Το δικαστήριο, λοιπόν, έκρινε ότι η παράλειψη της εταιρείας να αποκαταστήσει το πρόγραμμα πτήσεων, όπως αυτό ίσχυε κανονικά, μετά τη γνωστοποίηση από τους πιλότους ότι δεν θα συμμετέχουν στην απεργία, ήταν παράνομη. Η Air France αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση και δήλωσε ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτή τη δικαστική απόφαση.
 

Σχόλια