Η Κομισιόν εισηγείται ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στον αμυντικό τομέα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη χθες στις Βρυξέλλες την έναρξη διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς που αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τέλος του 2006 με την παρουσίαση συγκεκριμένης ανακοίνωσης ώστε να προωθηθεί το εγχείρημα μιας πιο ανοιχτής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικών εξοπλισμών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση των εμποδίων που προβάλλουν οι εθνικές διοικήσεις τα οποία συχνά δικαιολογούνται από την ιδιαιτερότητα του αμυντικού τομέα σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία αποβλέπει επίσης στην αύξηση των διακοινοτικού εμπορίου αμυντικών εξοπλισμών ώστε να ικανοποιούνται οι αμυντικές ανάγκες των κρατών μελών με παράλληλη μείωση του κόστους.

Σημειώνεται ότι με βάση το κοινοτικό δίκαιο στην ενιαία εσωτερική αγορά περιλαμβάνονται και οι αμυντικές προμήθειες με εξαιρέσεις όμως που διασφαλίζονται με ειδικό άρθρο της Συνθήκης λόγω του χαρακτήρα της εθνικής ασφάλειας του αμυντικού τομέα.

Στις διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν με τους φορείς του τομέα θα εξεταστούν οι δυνατότητες προώθησης της διακυβερνητικής συνεργασίας σε αμυντικά ζητήματα αλλά και ενίσχυσης της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ.

Επίσης θα προταθεί η δημιουργία ενός κοινοτικού μηχανισμού με στόχο το μεγαλύτερο συντονισμό των εθνικών κανόνων που ισχύουν για τις εξαγωγές αμυντικών εξοπλισμών ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο τους εντός της ΕΕ.

Προβλέπεται ακόμη ότι σε περιόδους κρίσης ο μηχανισμός αυτός θα διευκολύνει τον ασφαλή εφοδιασμό των κρατών μελών σε αμυντικούς εξοπλισμούς ενισχύοντας την ελεύθερη διακίνηση τους στους «25».

Σχόλια