Η Κομισιόν εξετάζει τις φορολογικές διακρίσεις που πλήττουν την κινητικότητα των πολιτών

0

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των φορολογικών διακρίσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχουν διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ που μετακινούνται είτε πρόκειται για οικονομικώς ενεργά άτομα, όπως οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι, είτε για μη ενεργά, όπως οι συνταξιούχοι.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει και ολοκληρώνει προηγούμενη εξέταση η οποία κάλυψε τη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών εργαζομένων.

Μέσα στο 2014, η Κομισιόν θα αξιολογήσει τα φορολογικά καθεστώτα των κρατών μελών ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσο θέτουν σε μειονεκτική θέση τους πολίτες που μετακινούνται εντός της Ε.Ε. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς διακρίσεις ή παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ, η Επιτροπή αφού τις επισημάνει προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα τις καλέσει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις.