Η Κομισιόν προειδοποιεί την Ελλάδα για τη νομοθεσία περί βιοποικιλότητας

0

Αυστηρή προειδοποίηση στην Ελλάδα για την ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα, απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δύο κείμενα, προειδοποιητικού χαρακτήρα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει τα άγρια πτηνά της χώρας, καθώς οι προστατευόμενες περιοχές είναι πολύ λίγες. Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα το 2007. Επιπλέον, με τη δεύτερη προειδοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την αδυναμία της χώρας να θεσπίσει και να εφαρμόσει σαφές και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την αειφόρο διαχείριση και αποτελεσματική προστασία των χαρακτηρισμένων ζωνών. Το Ευρωκοινοβούλιο εξέδωσε καταδικαστικό ψήφισμα για την Ελλάδα σχετικά τον Δεκέμβριο του 2008.
Αν η Ελλάδα δε συμμορφωθεί με τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπη με αυστηρά πρόστιμα.

Σχόλια