Η Κομισιόν πρότεινε αυστηρότερα μέτρα για την οδική ασφάλεια

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μερικές από τις προτάσεις της Επιτροπής είναι η καλύτερη συντήρηση των οδικών δικτύων, οι αποτελεσματικότεροι καθρέφτες στα βαρέα οχήματα και ο εξοπλισμός όλων των νέων αυτοκινήτων με φώτα ημέρας.

Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή, αφού υιοθετηθούν από τα 25 κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη και θα πρέπει να τα εφαρμόσουν στα μεγάλα οδικά τους δίκτυα, ενώ σε ό,τι αφορά στα δευτερεύοντα οδικά δίκτυα, τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν αν θα τα εφαρμόσουν ή όχι.

Σχόλια