Η Κομισιόν σχεδιάζει μηχανισμό εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε όλη την Ε.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σχέδιο για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν οφειλές σε τρίτους, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους στο σύνολο της Κοινοτικής επικράτειας.

Ο αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Ιταλός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φράνκο Φρατίνι, σχεδιάζει το «πάγωμα» των τραπεζικών καταθέσεων των οφειλετών σε όλη την Κοινοτική Επικράτεια , ώστε να καταστεί εφικτή η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης σε όλη την Ε.Ε.

Σχόλια