Η Κύπρος επικυρώνει τη Σύμβαση Ίδρυσης Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας

0

Η Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα νομοσχέδια με τα οποία επικυρώνονται Συμβάσεις, Πρωτόκολλα και Συμφωνίες που υπέγραψε η κυπριακή κυβέρνηση για την ερμηνεία της Σύμβασης Ιδρυσης Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και για την τροποποίηση της Σύμβασης αυτής, καθώς και για τη συνεργασία της Κύπρου με τη Λιβύη στον τομέα των πληροφοριών και με την Ιταλία για την καταστολή τελωνειακών παραβάσεων.

Με την τροποποίηση του κυρωτικού νόμου για τη Σύμβαση που αφορά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και με το Πρωτόκολλο ερμηνείας της Σύμβασης από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις, παρέχεται η δυνατότητα στα κυπριακά Δικαστήρια να ζητούν από το ευρωπαϊκό Δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής απόφασης για εκκρεμούσα υπόθεση ενώπιόν τους. Παράλληλα, με το Πρωτόκολλο ενισχύεται η υπηρεσία επιχειρησιακής στήριξης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας σε σχέση με τις εθνικές αστυνομικές Αρχές.

Σχόλια