Ηνωμένο Βασίλειο: Δικαστική δικαίωση για τη ΦΑΓΕ

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε οριστικά σχετικά με την υπόθεση “Greek Yoghurt”, χωρίς δυνατότητα άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Lord Neiberger και δύο ακόμη Ανώτατοι Δικαστές, αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στην Chobani να ασκήσει αναίρεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς έκριναν ότι δεν εγείρεται κανένα αμφισβητήσιμο νομικό στοιχείο.

Έτσι, για να να πωληθεί γιαούρτι, ως Greek Yoghurt στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Δικαστές έκριναν ότι θα πρέπει σωρευτικά:

1. να παρασκευάζεται σύμφωνα με μια ειδική διαδικασία στράγγισης
2. να παρασκευάζεται στην Ελλάδα.
3. να μην περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά

Επομένως, τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα η Chobani να πωλεί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στραγγιστό γιαούρτι που παρασκευάζεται στις ΗΠΑ, ως Greek Yoghurt.

Τέλος, το Δικαστήριο διέταξε την Chobani να αποζημιώσει τη ΦΑΓΕ για τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αίτησης της πρώτης για άδεια προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ η Chobani υποχρεούται, επίσης, να καλύψει το υπόλοιπο των εξόδων του Αγγλικού Εφετείου.